Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Prohlášení Výboru PS ČLS JEP ke kauze MUDr. Jana Cimického ze dne 1.12.2021

Dne 1.12.2021

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP (PS) s velkým znepokojením zaznamenal informace, které se objevily v médiích ohledně údajného nepřijatelného chování MUDr. Jana Cimického vůči jeho pacientkám a obvinění vznesená vůči jeho osobě. Podle dostupných informací jsou v tuto chvíli všechna obvinění prošetřována Policií ČR a pokud se potvrdí jako pravdivá, tak i PS z celé záležitosti vyvodí důsledky. PS dosud nikdy neobdržela žádnou stížnost či podnět, který by s chováním MUDr. Cimického souvisel.

 Jako odborná společnost dbáme na to, aby všichni naši členové jednali vždy v souladu s lékařskou etikou, mj. tak, jak ji upravuje Etický kodex České lékařské komory, Stavovský předpis č. 10 (https://www.lkcr.cz/stavovske-predpisy-clk-212.html). Dodržování etických pravidel je základní povinností každého lékaře a případná pochybení proti lékařské etice řeší vždy Etická komise ČLK (Stavovský předpis č. 18), nicméně i PS ČLS JEP může v případě závažného pochybení nebo prokázaného trestného činu dle svých stanov člena společnosti vyloučit ze svých řad. 

DOKUMENT V PDF

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133