Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví pro účely poskytování akutní a následné lůžkové péče v Psychiatrických nemocnicích a léčebnách v souvislosti s epidemií COVID-19

V období probíhající epidemie COVID-19 je i při snaze o minimalizaci rizika šíření infekce v rámci zařízení lůžkové péče a při dodržení Mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR nutno: ....více v dokumentu - DOKUMENT V PDF

 

Ze dne 14.4.2020

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133