Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Nový zákon  o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Dovolujeme si upozornit všechny členy PS ČSL JEP, kteří vykonávají znaleckou činnost, že 

dne 9.10.2019 vyšel zákon

Účinnost zákona je od 1.1.2021.

 

Zveřejněno do 29.2.2020

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133