Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Věstník MZ 05/2019 - náplň vzdělávacích programů pro dětskou psychiatrii a psychiatrii

Na  internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví byl zveřejněn nový věstník, ve kterém v bodě 5 vyšla náplň vzdělávacích programů pro dětskou psychiatrii a psychiatrii.

Věstník MZ č. 5/2019:

  1. Metodické doporučení k obsahu smlouvy o klinickém hodnocení humánních léčivých přípravků
  2. Zrušení výnosu Ministerstva zdravotnictví o sběru mateřského mléka
  3. Metodický pokyn, kterým se stanoví postup při posuzování rizika nákazy virem západonilské horečky a postup ke snížení rizika přenosu tohoto viru transfuzí
  4. Centra vysoce specializované onkourologické péče
  5. Vzdělávací programy – vlastní specializovaný výcvik specializačních oborů Dětská a dorostová psychiatrie,  Neurologie, Psychiatrie
  6. Triáž popálených dospělých a dětí
  7. Cenový předpis o regulaci cen zdravotnických prostředků

ODKAZ:

http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c5/2019_17352_11.html

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133