Strategie a koncepce reformy psychiatrické péče

Koncepce oboru psychiatrie

Koncepce oboru psychiatrie - zrevidovaná verze - ke stažení v pdf

1. revize KOP

Psychiatrická společnost ČLS JEP

Úvod: Revize je periodickou aktualizací „Koncepce oboru psychiatrie“ (KOP), která byla přijata na sjezdu Psychiatrické společnosti (PS) ve Špindlerově Mlýně v roce 2000 a VR MZ ČR v roce 2002. KOP je otevřena všem zájemcům bez omezení.

Cíle: Vyhodnocení stávající sítě psychiatrických služeb ve vztahu ke KOP v oblasti kvantity, kvality a ekonomiky.

Úprava parametrů KOP v souladu se současnými poznatky o potřebách diferencované péče o osoby s duševní poruchou v síti psychiatrických služeb.

V komplexu psychiatrických služeb definovat služby zdravotnické – hrazené z veřejného zdravotního pojištění a služby sociální – hrazené z jiných zdrojů.

Definování ekonomických podmínek realizace KOP v psychiatrické praxi.

Garant KOP – 1. revize 2008: Výbor PS ČLS JEP
Koordinací přípravy a realizace revize KOP výborem pověřen Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Garanti pro jednotlivé typy péče: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – ambulantní služby všech forem, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – lůžková péče, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – pedopsychiatrie, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – léčení závislostí, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – gerontopsychiatrie.

Harmonogram:
02.05.07 – 31.08.07: Oslovení a instruktáž organizovaných (případně neorganizovaných) zástupců jednotlivých typů psychiatrické péče pro prezentaci vlastních představ revize KOP. Na webové stránky PS zaslané náměty revize KOP zde budou zveřejněny, tyto náměty lze zasílat na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

01.09.07 – 30.11.07: Interval pro zasílání podkladů pro revizi KOP, může se jednat o dílčí podněty ve vztahu k jednotlivým typům péče, komplexnější představy, ucelené koncepce apod. Průběžně bude prováděna komplementace zaslaných materiálů a jejich analýzy.

01.12.07 – 29.02.08: Výbor jmenuje komisi pro revizi KOP, která do 29.2.08 předloží výboru návrh revize KOP, která bude předložena k oponentuře.

01.03.08 – 30.04.08: Interval pro oponenturu, sběr a vyhodnocení připomínek z oponentury.

01.05.08 – 11.06.08 komise pro revizi KOP vypracuje závěrečnou verzi pro 1. Revizi KOP

12.06.08 - 15.06.08 (sjezd PS Špindlerův Mlýn) dle pozdějšího doplnění, schválení 1. revize KOP

07.06.12 - 10.06.12 (sjezd PS Špindlerův Mlýn) Výborem schválena zrevidovaná verze KOP Mgr. Tomášem Petrem, který ji uvedl do souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních a vyhláškou č. 55/2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Zlatý partner

Stříbrný partner

Partner

Copyright © 2022 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.