Členství

Členské příspěvky

Výše členského příspěvku Psychiatrické společnosti činí 500 Kč. Členský příspěvek ČLS JEP je 300 Kč, celkem tedy příspěvky činí 800 Kč.

Členský příspěvek je možno snížit na základě písemné žádosti:

  • v případě, že členem je nepracující důchodce
  • jednomu z manželů, jsou-li oba členy PS ČLS JEP (tento pak v ceně příspěvku nemá předplatné našeho časopisu - pár tak dostává jen jeden výtisk)
  • v případě, že členka/člen čerpá mateřskou dovolenou

Příspěvek v PS je pak 50% tj. 250 Kč. Výši slevy příspěvku ČLS určí sekretariát ČLS.
Žádosti o slevu členských příspěvků je třeba zaslat na předepsaném formuláři, který je k dispozici na www.cls.cz v bodě „členská evidence", a to na adresu: Česká lékařská společnost JEP, členská evidence, Sokolská 31, 120 00 Praha 2. Kontaktní telefon: +420 224 266 216.

Partner

Copyright © 2023 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.