Sekce psychosomatická 3802

Předseda:
doc. MUDr. Pánková Růžena, CSc.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Dermatovenerologická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze

Místopředseda:
doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Člen výboru: 
doc. MUDr. PhDr. Poněšický Jan, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 12/2018 – 12/2022

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3802


Hlavním cílem současného výboru psychosomatické sekce se stane rozvoj mezioborové spolupráce a psychosomatický přístup k nemocnému.


Členové sekce  

Ke dni 14.9.2018 je v sekci 22 členů

Mgr. Benešová Zdeňka, Beroun
MUDr. Čerešňáková Silvie, Praha
MUDr. Černá Lubica, Poděbrady
MUDr. Gabrielová Věra, Praha
MUDr. Chvála Vladislav, Liberec
PhDr. Mgr. Karlický Michal, Český Těšín
MUDr. Kasíková Lenka, Trutnov
MUDr. Kuželková Helena, Praha
MUDr. Matuška František, Praha
MUDr. Molčanová Katarína, Praha
MUDr. Okaji Juraj, Hostivice
MUDr. Ondráčková Ivana, Praha
Mgr. Mgr. Pejřimovská Jitka, Ph.D., Praha
MUDr. Pitoráková Marie, Praha
MUDr. Polách Ladislav, Bílovice u Uherského Hradiště
doc. MUDr. PhDr. Poněšický Jan, Ph.D., Bad Gottlenba - SRN
Mgr. Prokešová Jana, Jičín
MUDr. Soukupová Markéta, Plzeň
MUDr. Svobodová Markéta, Praha
doc. MUDr. Šimek Jiří, CSc., Praha
PhDr. Vavrečková Salihová Hikmet, Sedlec
Mgr. Zdechovská Klára, Třebechovice pod Orebem


Časopis Psychosom 

http://www.psychosom.cz/

Akce společné se Sdružením pro psychosomatiku zde: http://www.sp-ps.eu/   

Průběžně: Diskuse o možnosti zřídit obor základní psychosomatická péče pro praktiky a specialisty po vzoru německého systému více zde: http://www.lirtaps.cz/psychosomatika/pracovni_skupina_ZPP.htm

Projekt: Překlad a vydání učebnice Üexkülla a kol. Psychosomatische Medizine zde: http://www.lirtaps.cz/psychosomatika/projekt_uexkull.htm    

Postgraduální vzdělávání v psychosomatice:  Kurz Základní psychosomatická péče IPVZ zde: https://www.ipvz.cz/

Aktuální problémy a dění v sekci:

Psychosomatická sekce PS ČLS J.E.P. usiluje o rozvíjení psychosomatického myšlení v naší medicíně, nikoli jen na půdě psychiatrie. Proto nabízíme spolupráci všem odborným lékařským společnostem ČLS J.E.P., ale také společnosti psychoterapeutů (ČPS), a dalším organizacím rozvíjejícím obor psychosomatická medicína a psychoterapie, jako Sdružení pro psychosomatiku nebo společnost rodinné terapie SOFT. Našim cílem je napravit škody, které na naší medicíně nadělalo socialistické školství na následně výhradní orientace na biotechnologie a biomedicínu a obrátit pozornost lékařů všech oborů také na psychosociální případně duchovní aspekty zdraví a nemoci v rámci nejmodernějších vědeckých poznatků. Vydáváme odborný časopis PSYCHOSOM na kterém se podílí většina lékařských fakult a někteří zahraniční kolegové (www.psychosom.cz), usilujeme o to, aby byl zařazen do seznamu odborných recenzovaných časopisů v ČR, protože splňuje potřebná kriteria. Zorganizovali jsme kurz Základní psychosomatické péče IPVZ, kterým by měli projít praktičtí lékaři i specialisté, usilující o rozvoj bio-psycho-sociálního modelu nemoci (WHO) ve své praxi. Pracujeme na schválení metodického pokynu MZd pro psychosomatická pracoviště, protože rozvoj sítě takových pracovišť povede k výrazným finančním úsporám, jak bylo prokázáno v Německu (jedno vložené Euro vede k úspoře 3 Eur). Vítáme všechny zájemce o psychosomatickou problematiku, podporujeme jejich členství v nezávislém Sdružení pro psychosomatiku o.s. V organizaci psychosomatiky nám pomáhá Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci (www.lirtaps.cz), na kterém lze najít potřebné informace.

MUDr. Vladislav Chvála, předseda sekce
V Liberci 7.8.2010

www.sktlib.cz/psychosomatika/
Moskevská 11/18, 460 01 Liberec


 

VOLBY 

Volby do výboru Sekce psychosomatické Psychiatrické společnosti ČLS JEP proběhly elektronicky v termínu 9.11.2018 - 21.11.2018. Celkem hlasovalo 9 členů, tj. 35% z celkových 25 zapsaných členů sekce v evidenci ČLS JEP.

Do výboru pro období 12/2018 – 12/2022 byli k datu 21.11.2018 zvoleni 3 kandidáti ze 4 navržených.

Jméno zvoleného kandidáta (seřazeno abecedně)
doc. MUDr. Pánková Růžena, CSc.
doc. MUDr. PhDr. Poněšický Jan, Ph.D.
doc. MUDr. Šimek Jiří, CSc.

Výbor si mezi sebou zvolí předsedu a další funkce.

Hlavním cílem psychosomatické sekce se stane rozvoj mezioborové spolupráce a psychosomatický přístup k nemocnému.

Děkujeme Vám za účast při volbách!

Partner společnosti

Partner sekce dětské a dorostové psychiatrie

Copyright © 2019 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.