Sekce psychosomatická 3802

Předseda:
doc. MUDr. PhDr. Poněšický Jan, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místopředseda:
doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Člen výboru: 
doc. MUDr. Pánková Růžena, CSc.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Dermatovenerologická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 12/2018 – 12/2022

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3802


V říjnu 2020 odstoupila paní doc. Pánková z funkce předsedy sekce, novým předsedou sekce byl zvolen doc. Poněšický.

Hlavním cílem současného výboru psychosomatické sekce se stane rozvoj mezioborové spolupráce a psychosomatický přístup k nemocnému.


NOVINKY V OBORU

Na podzim tohoto roku vydala Společnost psychosomatické medicíny sborník přednášek pod názvem: Psychosomatická medicína 2020 - Nástroje psychosomatické medicíny.  Jde o výběr přednášek, které měly být uskutečněny na Psychosomatické konferenci roku 2019 v Liberci, jež byla kvůli pandemii přeložena na rok 2021. Limitované vydání je určeno pro členy SPM a další zájemce o psychosomatiku k objednání u paní Menclové (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

O  rok dříve vyšla kniha: Proces změny v psychodynamické psychoterapii. Autor, doc. MUDr PhDr Jan Poněšický, PhD, je odborným lékařem pro psychiatrii, psychosomatiku a psychoterapii, jakož i klinický psycholog a psychoanalytik.

Na podzim r. 2020 byl založen Institut psychosomatiky a psychodynamické terapie. Garantem je doc. Jan Poněšický, MUDr. Jaromír Kabát, PhD, vedoucí  lékař první Psychosomatické kliniky v Patočkově ulici a Internista a psychiatr doc. Jiří Šimek.

Jde nejenom o centrum psychosomatiky na Psychosomatické klinice v Praze, které pořádalo již před jeho oficiálním založením každoroční psychosomatické Čejenské konference, nýbrž bude tento institut poskytovat i vzdělání různé délky a intenzity v psychosomatice a dynamické psychoterapii zejména pro lékaře. Je plánován sebezkušenostní výcvik, Balintovské skupiny, supervize a teoretické semináře.

V příštím roce vyjde kniha o psychosomatické medicíně, společné dílo deseti uznávaných představitelů psychosomatiky v České republice s názvem: Tělo a duše v psychosomatické medicíně v nakladatelství Triton. Pod odkazem zde je k dispozici Úvod.

doc. MUDr. PhDr. Poněšický Jan, Ph.D., dne 6.11.2020


Členové sekce  

Ke dni 9.10.2019 je v sekci 58 členů

MUDr. Baxová Simona , Plzeň 12
MUDr. Bínová Šárka , Mělník
MUDr. Brožková Zdeňka , Praha 10
MUDr. Černá Lubica , Praha 8
MUDr. Elbertová-Dotlačilová Lenka , CSc. , Praha 8
MUDr. Fialová Lucie , Praha 7
MUDr. Filipová Eva , Dušejov
MUDr. Filipovská Tereza , Plzeň
MUDr. Fišerová Irena , Rokycany
PhDr. Florian Jakub , Praha 3
PhDr. Fořtová Vladimíra , Praha 2
MUDr. Friedrichová Jindra , Liberec 10
MUDr. Gabrielová Věra , Praha 58
MUDr. Gribusová Darina , Kroměříž
MUDr. Grimová Ilona , Chomutov 1
MUDr. Hánělová Katarína , Praha 10
MUDr. Hanka Jan , Klecany
Mgr. Hylasová Benešová Zdeňka , Beroun 1
Mgr. Chmelařová Dana , Plzeň
MUDr. Chvála Vladislav , Liberec 10
MUDr. Jasová Denisa , Ph.D. , Praha 4
PhDr., Mgr. Karlický Michal
MUDr. Kasíková Lenka , Náchod 1
MUDr. Krejčí Karel , Tišnov 1
MUDr. Kryzánková Jana , Praha 102
MUDr. Kuželková Helena , Praha 47
MUDr. Lebedová Zuzana , Praha 8
MUDr. Malá Jana , Hlinsko v Čechách 1
MUDr. Matoušková Eva , Hrušovany u Brna
MUDr. Matuška František , Praha 101
MUDr. Mihulová Hana , Brno
MUDr. Mixová Kristýna , Praha 8
MUDr. Molčanová Katarína , Praha 8
MUDr. Novotná Pavla
MUDr. Okaji Juraj , Praha 8
doc., MUDr. Pánková Růžena , Ph.D. , Praha 2
Mgr., Mgr. Pejřimovská Jitka , Ph.D. , Praha 69
MUDr. Peychlová Jana , Kolín 2
MUDr. Pimerová Jana , Šternberk 1
MUDr. Pitoráková Marie , Praha 86
MUDr. Polách Ladislav , Uherské Hradiště
doc., MUDr., PhDr. Poněšický Jan , Ph.D. , Berggieshübel - SRN
MUDr. Poněšický Jiří , FEBU , Praha 81
Mgr. Prokešová Jana , Turnov 1
MUDr. Raszka Michal , Třinec 1
MUDr. Sekot Miroslav , Praha 9 - Letňany
MUDr. Soukupová Markéta , Plzeň
PhDr. Strobachová Ingrid , Ph.D. , Praha 5 - Motol
MUDr. Strunzová Věra , Praha 8
MUDr. Svobodová Markéta , Buchholz
doc., MUDr. Šimek Jiří , CSc. , Praha 1
PhDr. Škorpilová Gabriela , Praha 81
MUDr. Vadlejchová Iveta , Chomutov
PhDr. Vavrečková Salihová Hikmet , Praha 8
Mgr. Víchová Veronika , Praha 2
MUDr. Vlačihová Jitka Zuzana , Praha 6
MUDr. Vojtík Martin , Praha
MUDr. Vysztavel Orsolya , Kosmonosy


Časopis Psychosom 

http://www.psychosom.cz/

Akce společné se Sdružením pro psychosomatiku zde: http://www.sp-ps.eu/   

Průběžně: Diskuse o možnosti zřídit obor základní psychosomatická péče pro praktiky a specialisty po vzoru německého systému více zde: http://www.lirtaps.cz/psychosomatika/pracovni_skupina_ZPP.htm

Projekt: Překlad a vydání učebnice Üexkülla a kol. Psychosomatische Medizine zde: http://www.lirtaps.cz/psychosomatika/projekt_uexkull.htm    

Postgraduální vzdělávání v psychosomatice:  Kurz Základní psychosomatická péče IPVZ zde: https://www.ipvz.cz/

Aktuální problémy a dění v sekci:

Psychosomatická sekce PS ČLS J.E.P. usiluje o rozvíjení psychosomatického myšlení v naší medicíně, nikoli jen na půdě psychiatrie. Proto nabízíme spolupráci všem odborným lékařským společnostem ČLS J.E.P., ale také společnosti psychoterapeutů (ČPS), a dalším organizacím rozvíjejícím obor psychosomatická medicína a psychoterapie, jako Sdružení pro psychosomatiku nebo společnost rodinné terapie SOFT. Našim cílem je napravit škody, které na naší medicíně nadělalo socialistické školství na následně výhradní orientace na biotechnologie a biomedicínu a obrátit pozornost lékařů všech oborů také na psychosociální případně duchovní aspekty zdraví a nemoci v rámci nejmodernějších vědeckých poznatků. Vydáváme odborný časopis PSYCHOSOM na kterém se podílí většina lékařských fakult a někteří zahraniční kolegové (www.psychosom.cz), usilujeme o to, aby byl zařazen do seznamu odborných recenzovaných časopisů v ČR, protože splňuje potřebná kriteria. Zorganizovali jsme kurz Základní psychosomatické péče IPVZ, kterým by měli projít praktičtí lékaři i specialisté, usilující o rozvoj bio-psycho-sociálního modelu nemoci (WHO) ve své praxi. Pracujeme na schválení metodického pokynu MZd pro psychosomatická pracoviště, protože rozvoj sítě takových pracovišť povede k výrazným finančním úsporám, jak bylo prokázáno v Německu (jedno vložené Euro vede k úspoře 3 Eur). Vítáme všechny zájemce o psychosomatickou problematiku, podporujeme jejich členství v nezávislém Sdružení pro psychosomatiku o.s. V organizaci psychosomatiky nám pomáhá Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci (www.lirtaps.cz), na kterém lze najít potřebné informace.

MUDr. Vladislav Chvála, předseda sekce
V Liberci 7.8.2010

www.sktlib.cz/psychosomatika/
Moskevská 11/18, 460 01 Liberec


 

VOLBY 

Volby do výboru Sekce psychosomatické Psychiatrické společnosti ČLS JEP proběhly elektronicky v termínu 9.11.2018 - 21.11.2018. Celkem hlasovalo 9 členů, tj. 35% z celkových 25 zapsaných členů sekce v evidenci ČLS JEP.

Do výboru pro období 12/2018 – 12/2022 byli k datu 21.11.2018 zvoleni 3 kandidáti ze 4 navržených.

Jméno zvoleného kandidáta (seřazeno abecedně)
doc. MUDr. Pánková Růžena, CSc.
doc. MUDr. PhDr. Poněšický Jan, Ph.D.
doc. MUDr. Šimek Jiří, CSc.

Výbor si mezi sebou zvolí předsedu a další funkce.

Hlavním cílem psychosomatické sekce se stane rozvoj mezioborové spolupráce a psychosomatický přístup k nemocnému.

Děkujeme Vám za účast při volbách!

Partneři společnosti

Partner sekce dětské a dorostové psychiatrie

Copyright © 2021 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.