Sekce pro hypnózu 3813

Předseda:
PhDr. Marie Pečená
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ordinace klin.psychologie
Tererova 1355
149 00 Praha 4 Opatov

Vědecký sekretář:
Mgr. et Mgr. Veronika Víchová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Členové výboru:

Mgr. Šárka Bezvodová (Praha, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

PhDr. Gazdová Lenka (Kroměříž, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

Prof. MUDr. Mgr. Jaroslav Kašparů, PhD. (Pelhřimov, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

MUDr. Matuška František (Praha 10, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

PhDr. Unger David (Kroměříž, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 06/2017 – 06/2021

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3813

Čestný předseda prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. (Kroměříž, E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)


VÝROČNÍ ZPRÁVY:

Výroční zpráva - 2019

 

Kurzy hypnózy a další aktivity sekce

Sekce organizuje od roku 1970 každoročně týdenní kurzy hypnózy pro lékaře a klinické (příp. poradenské) psychology v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Obvykle probíhají dva roky po sobě kurzy úvodní a v dalším roce následuje pro jejich absolventy kurz pokračovací.

Informace o pravidelných kurzech hypnózy pod záštitou sekce na http://www.hypnoza-kromeriz.cz

V posledních letech proběhly tyto kurzy:

26. úvodní kurz ve dnech 17.-21.9. 2007 s 67 účastníky
27. úvodní kurz ve dnech 6.-10. 10. 2008 s 59 účastníky
13. pokračovací kurz ve dnech 5.-9. 10. 2009 s 54 účastníky
28. úvodní kurz ve dnech 4.-8. 20 2010 s 69 účastníky a
29. úvodní kurz ve dnech 3.-7. 10. 2011 s 54 účastníky
14. pokračovací kurz ve dnech 1.-5. 10. 2012 se 20 účastníky
30. úvodní kurz ve dnech 30.9.- 4. 10. 2013 s 59 účastníky
31. úvodní kurz od 29. září do 3. října 2014 se 40 účastníky.
15. pokračovací kurz 5.-9. října 2015 se 34 účastníky.

32. úvodní kurz 3.- 7. října 2016 s 50 účastníky

V roce 2017 je plánován další úvodní kurz ve dnech 9.-13. října 2017. Vedení kurzu převzala od prof. Kratochvíla PhDr. Lenka Gazdová z Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Zájemci se mohou předběžně hlásit na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Podrobné informace s formulářem závazné přihlášky jim budou zaslány v květnu.


Sekce uspořádala také supervizní soustředění, které se konalo na závěr Česko-slovenské psychoterapeutické konference v Luhačovicích 5.-6. 11. 2011.

Sekce zajišťovala program odpoledních schůzí Psychiatrické společnosti ve dnech 2. února 2011 a 15. května 2013, připravila program pro schůzi 3. června 2015.

Na práci sekce navazuje monografie S. Kratochvíla „Klinická hypnóza", která vyšla v roce 2009 v nakladatelství Grada ve 3. aktualizovaném vydání. (1. vydání z roku 1990 získalo cenu předsednictva České lékařské společnosti.) V témže nakladatelství vyšla v roce 2011 výzkumně zaměřená monografie „Experimentální hypnóza" od téhož autora.

V roce 2013 byla v rámci Sekce pro hypnózu založena pod vedením Mgr. Veroniky Víchové a Mgr. Šárky Bezvodové Pracovní skupina pro autogenní trénink, která zajišťuje kurzy, výzkum a supervizi pro autogenní trénink. V roce 2014 se podařilo uspořádat 3 dvoudenní kurzy základního stupně AT v Praze, dva na Masarykově Univerzitě v Brně a jeden v Berouně, dále kurz AT pro pokročilé v Praze a pro projekt Tera na Univerzitě Olomouc. Proběhl i kurz vyššího stupně AT. Dne 20. června 2014 se konala v Praze Československá konference s názvem „Autogenní trénink - cesta relaxace a imaginace." Více informací na www.autogennitrenink.cz

Hypnoterapie

Nejedná se o specializaci, ale o dílčí metodu v rámci psychoterapie. Zásady jsou zpracovány v úvodníku Kratochvíl,S.: Hypnóza v psychiatrii. Čes. a slov. Psychiatrie 2001, 97, 107-108 a v článku Kratochvíl,S.: Hypnoterapie. Čes. a slov. Psychiatrie 2003, 99, Suppl.2, 46-51.
Informace o absolventech kurzů hypnózy, kteří mohou v rámci své ambulantní psychoterapeutické praxe nabídnout hypnoterapii, zajišťuje PhDr. Pavel Humpolíček na webu: http://www.hypnoterapeute.hump.cz


VOLBY DO VÝBORU SEKCE

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
stávající výbor SEKCE PRO HYPNÓZU svým usnesením ze dne 9.12.2020 vyhlásil volby do výboru na volební období 06/2021 – 06/2025. Bude se volit 7 členů nového výboru.

Volby proběhnou dvoukolově (nominace a volba) elektronickou formou ve spolupráci s ČLS JEP.

  • Vyzýváme členy sekce, aby na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 5.4.2021 nahlásili aktuální e-mailovou adresu, ze které budete volit, popř. použijeme tu, na kterou Vám chodí zpravodaj PS.
  • Vyzýváme všechny členy Psychiatrické společnosti, pokud chtějí být členem sekce, aby zkontrolovali, zda je jejich jméno v seznamu členů - odkaz. Případně se nejpozději do 5.4.2021 přihlásili ke členství.

HARMONOGRAM:
do 5.4.2021 máte možnost se do sekce přihlásit.

  • pokud jste členem PS ČLS JEP - zašlete pouze e-mail s vyjádřením zájmu o vstupu do sekce na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • pokud nejste členem PS ČLS JEP - vyplňte on-line formulář - https://www.cls.cz/online-registrace
  • ZKONTROLUJTE, prosím, zda jste členem v sekci: seznam na odkazu

od 14. 4. 2021 do půlnoci 25.4.2021

  • budete mít možnost nominovat kandidáty výběrem ze seznamu platných členů sekce.
  • Každý volič může provést nominaci pouze jednou. Vybrat může neomezené množství kandidátů.
  • Žádáme Vás, abyste po odeslání nominace vyzvali Vámi navržené kandidáty o zaslání souhlasu s nominací na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

od 3.5.2021 do půlnoci 23.5.2021

  • budete mít možnost vlastní volby z kandidátů, kteří v mezidobí svoji kandidaturu potvrdí.
  • Každý volič může volit pouze jednou, vybrat může max. 7 kandidátů.


Zpráva o spuštění elektronické nominace a voleb Vám bude zaslána na Váš e-mail uvedený v evidenci ČLS (na něj Vám také chodí tento zpravodaj) prostřednictvím systému pro elektronické volby z e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Výsledky voleb budou vyhlášeny po ukončení voleb a odsouhlasení volební komisí na webových stránkách společnosti, ve zpravodaji a časopise Česká a slovenská psychiatrie.

Sledujte prosím své mailové schránky (i SPAM/nevyžádanou poštu) s dalšími informacemi o volbách.


Seznam členů k 25.2.2021 (celkem 39 členů)

Mgr. Bezvodová Šárka, Praha 2
PhDr. Gazdová Lenka, Kroměříž
MUDr. Gribusová Darina, Kroměříž
PhDr. Hinková Olga, Jihlava 1
Mgr. Chmelařová Dana, Plzeň
MUDr. Jasová Denisa Ph.D., Praha 4
PhDr., Mgr. Karlický Michal
doc., MUDr., ThDr., Mgr. Kašparů Jaroslav Maxmilián Ph.D., Pelhřimov
MUDr. Klanica Vladimír, Hradec Králové
MUDr. Klírová Monika Ph.D., Klecany
PhDr. Koláčková Barbara, Kroměříž 1
MUDr. Kosová Fabienne, Praha 2
MUDr. Kostrouch Václav, Plzeň
MUDr. Kovářová Linda, Opava
PhDr. Král Pavel Ph.D.
prof., PhDr. Kratochvíl Stanislav CSc., Kroměříž
MUDr. Krejčů Lukáš, České Budějovice 1
PhDr. Křížová Ivana Ph.D., Praha 8
MUDr. Matanelli Otto, Praha 8
MUDr. Matuška František, Praha 101
MUDr. Minařík Jakub, Praha 2
MUDr. Müllerová Aneta, Plzeň
MUDr. Novotná Lenka, Havlíčkův Brod
Mgr. Panenková Erika, Kladno 1
PhDr. Pávková Eva, Praha 4 - Krč
PhDr. Pečená Marie, Praha 415
MUDr. Poněšický Jiří FEBU, Praha 81
PhDr. Příhodová Vavrečková Hikmet, Praha 8
Mgr. Schneider Hrouzková Alexandra Ph.D., Praha 6
MUDr. Stožický Petr, Břeclav 2
PhDr. Strobachová Ingrid Ph.D., Praha 5 - Motol
MUDr. Strunzová Věra, Praha 6
prim., MUDr. Suchomel Přemysl, Havlíčkův Brod
prof., PhDr. Svoboda Mojmír CSc,. Brno 2
PhDr. Unger David, Kroměříž
Mgr., et Mgr. Víchová Veronika, Praha 2
MUDr. Vlačihová Jitka Zuzana, Praha 6
PhDr. Vyhnálek Miroslav CSc., Praha 5
MUDr. Vysztavel Orsolya, Kosmonosy


Volby do výboru Sekce pro hypnózu proběhly elektronicky v termínu 1.5.- 21.5.2017. Celkem hlasovalo 19 členů, tj. 59,4% z celkových 32 ověřených členů sekce.

Do výboru pro období 06/2017 – 06/2021 bylo k datu 21.5. 2017 zvoleno 7 kandidátů z 12 navržených kandidátů (abecedně: Mgr. Bezvodová Šárka, PhDr. Gazdová Lenka, doc. MUDr. ThDr. Mgr. Kašparů Jaroslav Maxmilián, Ph.D., MUDr. Matuška František, PhDr. Pečená Marie, PhDr. Unger David, Mgr. Víchová Veronika). Předseda výboru bude zvolen na schůzi nově zvolených členů.

Partner společnosti

Partner sekce dětské a dorostové psychiatrie

Copyright © 2021 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.