Sekce pro hypnózu 3813

Předseda:
PhDr. Marie Pečená
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ordinace klin.psychologie
Tererova 1355
149 00 Praha 4 Opatov

Vědecký sekretář:
Mgr. et Mgr. Veronika Víchová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Členové výboru:

Mgr. Šárka Bezvodová (Praha, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

PhDr. Gazdová Lenka (Kroměříž, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

Prof. MUDr. Mgr. Jaroslav Kašparů, PhD. (Pelhřimov, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

MUDr. Matuška František (Praha 10, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

PhDr. Unger David (Kroměříž, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 06/2017 – 06/2021

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3813

Čestný předseda prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. (Kroměříž, E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)


Kurzy hypnózy a další aktivity sekce

Sekce organizuje od roku 1970 každoročně týdenní kurzy hypnózy pro lékaře a klinické (příp. poradenské) psychology v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Obvykle probíhají dva roky po sobě kurzy úvodní a v dalším roce následuje pro jejich absolventy kurz pokračovací.

Informace o pravidelných kurzech hypnózy pod záštitou sekce na http://www.hypnoza-kromeriz.cz

V posledních letech proběhly tyto kurzy:

26. úvodní kurz ve dnech 17.-21.9. 2007 s 67 účastníky
27. úvodní kurz ve dnech 6.-10. 10. 2008 s 59 účastníky
13. pokračovací kurz ve dnech 5.-9. 10. 2009 s 54 účastníky
28. úvodní kurz ve dnech 4.-8. 20 2010 s 69 účastníky a
29. úvodní kurz ve dnech 3.-7. 10. 2011 s 54 účastníky
14. pokračovací kurz ve dnech 1.-5. 10. 2012 se 20 účastníky
30. úvodní kurz ve dnech 30.9.- 4. 10. 2013 s 59 účastníky
31. úvodní kurz od 29. září do 3. října 2014 se 40 účastníky.
15. pokračovací kurz 5.-9. října 2015 se 34 účastníky.

32. úvodní kurz 3.- 7. října 2016 s 50 účastníky

V roce 2017 je plánován další úvodní kurz ve dnech 9.-13. října 2017. Vedení kurzu převzala od prof. Kratochvíla PhDr. Lenka Gazdová z Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Zájemci se mohou předběžně hlásit na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Podrobné informace s formulářem závazné přihlášky jim budou zaslány v květnu.


Sekce uspořádala také supervizní soustředění, které se konalo na závěr Česko-slovenské psychoterapeutické konference v Luhačovicích 5.-6. 11. 2011.

Sekce zajišťovala program odpoledních schůzí Psychiatrické společnosti ve dnech 2. února 2011 a 15. května 2013, připravila program pro schůzi 3. června 2015.

Na práci sekce navazuje monografie S. Kratochvíla „Klinická hypnóza", která vyšla v roce 2009 v nakladatelství Grada ve 3. aktualizovaném vydání. (1. vydání z roku 1990 získalo cenu předsednictva České lékařské společnosti.) V témže nakladatelství vyšla v roce 2011 výzkumně zaměřená monografie „Experimentální hypnóza" od téhož autora.

V roce 2013 byla v rámci Sekce pro hypnózu založena pod vedením Mgr. Veroniky Víchové a Mgr. Šárky Bezvodové Pracovní skupina pro autogenní trénink, která zajišťuje kurzy, výzkum a supervizi pro autogenní trénink. V roce 2014 se podařilo uspořádat 3 dvoudenní kurzy základního stupně AT v Praze, dva na Masarykově Univerzitě v Brně a jeden v Berouně, dále kurz AT pro pokročilé v Praze a pro projekt Tera na Univerzitě Olomouc. Proběhl i kurz vyššího stupně AT. Dne 20. června 2014 se konala v Praze Československá konference s názvem „Autogenní trénink - cesta relaxace a imaginace." Více informací na www.autogennitrenink.cz

Hypnoterapie

Nejedná se o specializaci, ale o dílčí metodu v rámci psychoterapie. Zásady jsou zpracovány v úvodníku Kratochvíl,S.: Hypnóza v psychiatrii. Čes. a slov. Psychiatrie 2001, 97, 107-108 a v článku Kratochvíl,S.: Hypnoterapie. Čes. a slov. Psychiatrie 2003, 99, Suppl.2, 46-51.
Informace o absolventech kurzů hypnózy, kteří mohou v rámci své ambulantní psychoterapeutické praxe nabídnout hypnoterapii, zajišťuje PhDr. Pavel Humpolíček na webu: http://www.hypnoterapeute.hump.cz


Členové sekce

Ke dni 14.9.2018 je v sekci 32 členů

Mgr. Bezvodová Šárka, Praha
PhDr. Gazdová Lenka, Kroměříž
PhDr. Hinková Olga, Jihlava
Mgr. Chmelařová Dana, Plzeň
PhDr. Mgr. Karlický Michal, Český Těšín
doc. MUDr. ThDr. Mgr. Kašparů Jaroslav Maxmilián, Ph.D., Rynárec
MUDr. Klanica Vladimír, Ostrava
MUDr. Klírová Monika, Ph.D., Praha
PhDr. Koláčková Barbara, Kroměříž
MUDr. Kosová Fabienne, Praha
MUDr. Kostrouch Václav, Plzeň
Mgr. Král Pavel, Praha
prof. PhDr. Kratochvíl Stanislav, CSc., Kroměříž
MUDr. Krejčů Lukáš, České Budějovice
PhDr. Křížová Ivana, Praha
MUDr. Matuška František, Praha
MUDr. Minařík Jakub, Praha
MUDr. Müllerová Aneta, Plzeň
MUDr. Novotná Lenka, Zruč nad Sázavou
Mgr. Panenková Erika, Libušín
PhDr. Pávková Eva, Praha
PhDr. Pečená Marie, Praha
Mgr. Schneider Hrouzková Alexandra, Praha
MUDr. Stožický Petr, Hustopeče
PhDr. Strobachová Ingrid, Ph.D., Praha
MUDr. Suchomel Přemysl, Havlíčkův Brod
prof. PhDr. Svoboda Mojmír, CSc., Brno
PhDr. Unger David, Kroměříž
PhDr. Vavrečková Salihová Hikmet, Sedlec
Mgr. Víchová Veronika, Praha
MUDr. Vlačihová Jitka Zuzana, Praha
PhDr. Vyhnálek Miroslav, CSc., Praha


Volby do výboru Sekce pro hypnózu proběhly elektronicky v termínu 1.5.- 21.5.2017. Celkem hlasovalo 19 členů, tj. 59,4% z celkových 32 ověřených členů sekce.

Do výboru pro období 06/2017 – 06/2021 bylo k datu 21.5. 2017 zvoleno 7 kandidátů z 12 navržených kandidátů (abecedně: Mgr. Bezvodová Šárka, PhDr. Gazdová Lenka, doc. MUDr. ThDr. Mgr. Kašparů Jaroslav Maxmilián, Ph.D., MUDr. Matuška František, PhDr. Pečená Marie, PhDr. Unger David, Mgr. Víchová Veronika). Předseda výboru bude zvolen na schůzi nově zvolených členů.

Partner společnosti

Partner sekce dětské a dorostové psychiatrie

Copyright © 2019 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.