Předatestační kurzy

Kurz v předatestační přípravě - PRAHA - Psychoterapie pro lékaře - VIII.

 

Datum konání: Kurz A - 18. - 22. 11. 2019
  Kurz B - 25. - 29. 11. 2019
  Kurz C - 27. 1. - 31. 1. 2020
Místo konání: HERZŮV DŮM - Psychiatrická klinika, Ke Karlovu 11, Praha 2
Pořadatel: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce
Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc. PhDr. Jana Kocourková
   
Přihlášky: KURZ JE JIŽ NAPLNĚN
  PROGRAM

Následující kurzy bude organizovat 1.LF UK po akreditaci!


Kurz – Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě

Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce

Předseda:  Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc. PhDr. Jana Kocourková, Ph.D.

 

Základní cíle: Kurz je určen pro lékaře v předatestační přípravě, kteří nejsou v psychoterapeutickém (PT) výcviku. Vychází z potřeb lékařů zařazených do oboru získat orientaci v jednotlivých psychoterapeutických směrech a v jejich uplatnění v každodenní psychiatrické praxi, v lůžkových i ambulantních zařízeních.  Atestovaný psychiatr by měl mít základní schopnosti a znalosti pro vedení podpůrné psychoterapie. Měl by znát indikace jednotlivých přístupů a komplexních programů u jednotlivých věkových kategorií pacientů (u adolescentů, dospělých a v gerontopsychiatrii a u jednotlivých psychiatrických diagnostických skupin).

Kurz také zohledňuje nutnost interdisciplinární a týmové spolupráce, komunikaci s nelékařskými partnery v týmu, povede k základní informovanosti o komunitní péči. Absolvent by měl získat informace o uplatnění psychoterapeutických přístupů v práci s rodinou, vícerodinnými skupinami i se skupinami svépomocnými.  Získá základní informace o vlivu organizace zdravotnické péče a ekonomických podmínek u nás a v zahraničí na psychoterapeutické aktivity a o etických principech psychoterapeutické práce ve zdravotnictví.

V neposlední řadě by kurz měl seznámit frekventanty s významem supervize v PT ve zdravotnických zařízeních a mimo ně, o preventivních opatřeních (primární i sekundární prevence) a o významu sebezkušenosti a prevence syndromu vyhoření…

Všichni lektoři kurzů prošli specializovanými výcviky a angažující se v nich většinou jako lektoři, většinou jsou zaměstnání v lůžkové i ambulantní sféře a spolupracují s pracovištěm univerzitním.

Obsah kurzu: 3 týdenní bloky (40+40+40 hodin výuky) nutné k atestaci,  + 20 hod individuální nebo skupinové supervize většinou podle možnosti pracoviště účastníka ((celkem 140 hodin).

Kurz obsahuje k atestaci požadované

Teoretické přednášky celkem 60 hodin, v blocích 1. a 2. (30 + 30) - výuková hodina 45 minut

A praktické zkušenosti ze skupin a skupinová supervize 60 hodin v blocích 1.-3. (10 + 10 + 40 hodin).                                         

Materiály: materiály k jednotlivým přednáškám, doporučená literatura, možnost videonahrávek…

Místo akce: Psychiatrická klinika, Praha 2, Ke Karlovu 11

Platnost kurzu: neomezená

Partner společnosti

Partner sekce dětské a dorostové psychiatrie

Copyright © 2020 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.