Financování oboru

INFORMACE O FINANCOVÁNÍ OBORU PSYCHIATRIE

Pro financování oboru psychiatrie jsou základní 2 zákonné normy:

Seznam  zdravotních výkonůhttps://szv.mzcr.cz/

Psychiatrická společnost k Seznamu zdravotních výkonů odsouhlasila v průběhu roku 2019 další výkony pro odbornost 305 (psychiatrie) i odb. 914 (sestra pro péči v psychiatrii), které budou platné od roku 2020. Od chvíle platnosti budou uvedené v seznamu na odkazu, v záložce Platné výkony - https://szv.mzcr.cz/Vykon

 

Úhradová vyhláška

Vyhláška č. 201/2018 Sb.

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019.

Např. pro ambulantní specialisty je důležitá Příloha č. 3 k vyhlášce č. 201/2018 Sb.

Ve stručnosti - i rok 2019 je obor psychiatrie, na rozdíl od jiných oborů, zcela bez regulací - jak v oblasti výkonů, vyžádané péče, tak předepsaných  léčivých přípravků, včetně ZULP (depotních injekcí).

 

V návaznosti na reformu psychiatrické péče probíhají jednání k financování péče, jak stávajících oblastí (ambulantní, lůžková akutní, lůžková následná, tak financování stacionární péče v psychiatrii), tak nově zaváděných prvků péče, např. udržitelného financování CDZ, dalších multidisciplinárních týmů.

Je třeba říci, že bez Strategie reformy psychiatrické péče a její implementace - probíhající reformy - by nejspíše žádné zásadní pozitivní změny ve financování pro náš obor nenastaly.

Viditelné změny se již do naší práce (a platby za ni) promítají - viz Seznam zdr. výkonů, úhradové vyhlášky v min. letech (nejdříve zproštění regulací u pac. s ochranným léčením, posléze plošně u všech našich pacientů).

Je snaha o zatraktivnění akutní péče pro všeobecné i psychiatrické nemocnice. Se zdr. pojišťovnami bylo uzavřeno Memorandum (http://www.reformapsychiatrie.cz/2018/12/12/ministr-vojtech-podepsal-se-zastupci-nemocnic-a-zdravotnich-pojistoven-memorandum-k-akutni-psychiatricke-peci/), které navyšuje úhrady za akutní péči: „Cílem memoranda je stanovit některé úhradové mechanismy v oblasti služeb psychiatrické péče tak, aby v oblasti akutní lůžkové psychiatrické péče motivovaly poskytovatele k poskytování kvalitních služeb pro celé spektrum pacientů se zaměřením na bonifikaci poskytovatelů s těžšími a komplikovanějšími případy. Dále je nutné pilotně nastavit mechanismy tak, aby poskytovatele v následné lůžkové psychiatrické péči motivovaly k transformaci části stávajících kapacit do ambulantní péče a akutní lůžkové péče,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V následné lůžkové péči došlo k navýšení kategorie u pacientů s ochranným léčením, což zohledňuje alespoň částečně náročnost péče o tyto pacienty. Větší změny úhrad se zde nejspíše projeví v příštím roce, v návaznosti na úhradovou vyhlášku. Jakmile bude v platnosti (očekáváme říjen t.r.), budeme zde informovat. Co se úhrad pacientů s ochranným léčením v budoucnosti týká, byla vypracována analýza týkající se tohoto typu péče, vč. úhrad, ve světě, na MZ vzniká ( ve fázi jmenování ministrem) PS  k ochrannému léčení, která by měla řešit tuto problematiku komplexně, i meziresortně.

Většina z vás zaregistrovala, že zdr. pojištovny přehodnotily svůj postoj k odbornosti 914 - sestra pro péči v psychiatrii a souhlasí s jejich zapojením do systému v rámci tzv. Ambulancí s rozšířenou péči (viz standardy péče - Věstník MZ ČR č. 5/2016).

První Centra duševního zdraví přejdou od 1.1.2020 na financování z veřejného zdr. pojištění. Toto je zdravotními pojištovnami připraveno, mají na provoz CDZ alokovány potřebné finance. Nyní probíhá na základě pilotních provozů CDZ finalizace náplně a nacenění  jednotlivých výkonů tak, aby byla péče v těchto multidisciplinárních týmech pro nejtěžší pacienty (označované SMI - pacienti s těžkým průběhem psychotického onemocnění, s těžkým průběhem afektivních poruch, OCD a poruch osobnosti) řádně zaplacena a umožnila těmto zřízením řádné fungování.

 

MUDr. Simona Papežová

Zveřejnění 13/8/2019

Zlatý partner

Stříbrný partner

Partner

Copyright © 2022 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.