Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Kalendář událostí

20. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte, abychom Vás informovali, že ve dnech 14. – 17. června 2023 se uskuteční v Kongresovém a kulturním centru Elektra v Luhačovicích výroční 20. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. Do odborného programu konference budou zařazeny otázky mechanismů účinků psychofarmak, prevence a léčby afektivních poruch, schizofrenie, organických poruch, závislostí, úzkostných poruch, agrese a impulzivity, zobrazovacích a diagnostických metod, sexuálních dysfunkcí a deviací, neurochemie, neurobiologie a varia.

prof. MUDr. Bc. Ustohal Libor, Ph.D.
předseda sekce

Místo Kongresové a kulturní centrum Elektra, Luhačovic
14. – 17. června 2023
Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133