Poděkování ministrovi A.Vojtěchovi

Výbor Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně s politováním vzal na vědomí rezignaci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Ministr Vojtěch se ve své funkci zasadil o významné změny v oblasti péče o duševní zdraví a má velké osobní zásluhy o implementaci reformy psychiatrické péče v ČR. Výbor oceňuje jeho setrvalou podporu psychiatrie coby svébytného medicínského  oboru, a rovněž chce tímto vyjádřit poděkování jménem pacientů s duševním onemocněním, jejichž osudy mu vždy ležely na srdci.

prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP

UPOZORNĚNÍ - dlouhodobě působící injekční antipsychotika

Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem k tomu, že byla dokončena revize maximálních cen dlouhodobě působících injekčních antipsychotik, což je obecný proces, který se automaticky opakuje u všech léčivých přípravků každých 5 let, dochází ke změnám, které se mohou citelně dotknout financování tohoto typu léčby.

Jak jsem zjistil od SÚKL, od 1.10.2020 dojde na základě dokončené revize maximálních cen (ROZ vydané v srpnu 2020) ke snížení maximální ceny LP u dlouhodobě působících injekcí (Abilify Maintena, Xeplion, Trevicta), jejichž úhrady jsou vázány symbolem A tj. přípravek účtovaný při poskytnutí výkonu ambulantní péče a preskripčním omezením PSY. 

Pro přípravek Zypadhera bude totožné platit od 1.11.2020 a pro přípravek Risperdal Consta, který již není tak frekvenčně používán, již platí od 1.9.2020. 

U těchto dlouhodobě působících injekčních antipsychotik většinou platí shoda mezi maximální cenou a úhradou tj. pacient v ambulanci nedoplácí. Avšak tím, že klesne maximální cena, musí dojít k poklesu úhrady účtované zdravotním pojišťovnám, i když SÚKL výši úhrady nezměnil, účtovaná úhrada zdravotním pojišťovnám nesmí být vyšší než cena pro konečného spotřebitele!

Pozor!

Pokud si nyní tj. v září ambulantní psychiatr objedná léčivé přípravky ještě za původní (vyšší) cenu a bude aplikovat v říjnu nebo v dalších měsících, nemůže psychiatr tuto nesníženou cenu účtovat zdravotní pojišťovně! Lékaři by tak nebyl uhrazen rozdíl mezi starou a novou maximální cenou léčivého přípravku, a je proto nutné objednat přípravky s novou cenou v lékárně.

Důvodem je fakt, že lékaři injekce pacientům nevydávají, ale pouze aplikují při poskytování zdravotní péče, nemohou proto být osobami vykonávajícími obchod dle čl. I. písm. c) Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví 1/2020/CAU ze dne 10. prosince 2019, o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. Z tohoto důvodu nemohou lékaři uplatňovat u daného přípravku obchodní přirážku, a také se na ně nevztahuje lhůta pro tzv. „doprodej“.

Pokud by lékař uplatnil vůči zdravotní pojišťovně částku vyšší než platnou v době aplikace, bylo by toto jednání v rozporu s § 39h, odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, který mj. uvádí, že „Léčivý přípravek je hrazen ve výši určené součtem stanovené úhrady, maximální výše obchodních přirážek a daně z přidané hodnoty (dále jen „nejvyšší možná úhrada pro konečného spotřebitele“), maximálně však do výše skutečně uplatněné ceny pro konečného spotřebitele.“

Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Soutěž pro mladé autory YOUNG AUTHOR AWARD 2020

Psychiatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci a za laskavé podpory společnosti Angelini Pharma Česká republika s.r.o. vyhlašuje Soutěž o nejkvalitnější mezinárodní publikaci v oboru psychiatrie publikovanou v roce 2020

Bližší informace a online přihláška ZDE »

NÁRODNÍ PSYCHIATRICKÁ CENA

Do 30.9.2020 zasílejte své soutěžní příspěvky do Národní psychiatrické ceny prof. Vondráčka.

Bližší informace - https://www.psychiatrie.cz/spolecnost-ceny-a-granty/cena-vladimira-vondracka/3447-narodni-psychiatricka-cena-profesora-vladimira-vondracka-2020

Partner společnosti

Partner sekce dětské a dorostové psychiatrie

Copyright © 2020 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.