Partner společnosti

Partner sekce dětské a dorostové psychiatrie

Copyright © 2021 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Očkování psychiatrických pacientů proti COVID-19 – zahájení registrace

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

od pondělí 12. dubna 2021 byla zahájena registrace k očkování rizikových pacientů s vybranými psychiatrickými diagnózami v očkovacích místech prostřednictvím registrace v centrálním rezervačním systému, a to pomocí unikátního kódu.
Nemocniční zařízení, která již disponují kódem pro registraci ohrožených pacientů zaslaným dříve, pro jiné prioritní skupiny, neobdrží kódy nové. Ostatní zdravotnická zařízení a ambulance dostanou unikátní kód nyní. K registraci nové skupiny pacientů je třeba použít kód, a to s informací, aby se tito pacienti registrovali v centrálním rezervačním systému ve skupině „osoby s chronickým onemocněním – druhá skupina“. Tento kód bude platný až do 15. 5. 2021.

Z psychiatrických pacientů se to týká těchto diagnóz:

Odbornosti:

Pacienti kód použijí k registraci k očkování přes centrální rezervační systém (https://crs.mzcr.cz), na nejlépe Vámi doporučená očkovací místa. Pokud doporučíte k očkování osobu mladší 18 let věku - v případech, kdy vyhodnotíte riziko těžkého průběhu covid-19 u takové osoby jako natolik vysoké, že je potřeba přednostního očkování i v tak nízkém věku, poučte prosím pacienta (jeho zákonného zástupce) o nutnosti zaregistrovat se na očkování očkovací látkou Comirnaty (od společnosti Pfizer/BioNTech). Jde o v současné době jedinou očkovací látku, kterou je podle SPC možné použít k očkování osob ve věku 16 – 18 let věku.
K potvrzení registrace je nutné zadat zmíněný unikátní kód. Podle dostupnosti očkovacích látek budou následně registrovaní zájemci o očkování vyzváni zvoleným očkovacím místem k provedení rezervace konkrétního termínu očkování (bude jim zaslána zvací SMS s PIN2 s oznámením o možnosti rezervace termínu do rezervačního systému https://rezervace.mzcr.cz na očkovacím místě, které si sami v registraci vybrali).

Z důvodu umožnění očkování těm, kteří to v této chvíli nedostatku očkovacích látek nejvíce potřebují, je nutné, aby byly kódy poskytovány pouze pacientům s diagnózami a zdravotními stavy určenými v dané fázi očkování, a to tak, aby bylo co nejvíce zamezeno jejich užití neoprávněnou osobou, tedy způsobem neumožňujícím veřejné seznámení se s kódem daného pracoviště (nejlépe v sms, e-mailu, při návštěvě lékaře apod.). Na očkovacím místě se pak pacient musí prokázat poslední lékařskou zprávou potvrzující dané onemocnění. Není přitom třeba, aby mu zpráva byla za tímto účelem speciálně vystavována. Bez této zprávy nebude pacientovi na očkovacím místě umožněno očkování.

Informace pro pacienty:

V případě jakýchkoli problémů s registrací Vašich pacientů do CRS je k dispozici adresa elektronické komunikace Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., jakožto i infolinka 1221, jež slouží mimo dotazy veřejnosti související s pandemií onemocnění covid-19 také jako podpora v kontextu CRS. V provozu je každý den včetně víkendu od 8 do 19 hodin.

V případě jakýchkoli technických problémů s obdržením unikátních kódu je Vám k dispozici Helpdesk ÚZIS na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a telefonních číslech 222 269 999, 222 269 998, 222 269 884.

Další informace:
https://www.mzcr.cz/metodicky-pokyn-pro-ockovaci-kampan-plan-provedeni/
https://www.sasp.cz/zamer-vlady-cr-v-dalsi-fazi-ockovat-chronicke-pacienty-situace-ke-dni-17-3-2021

Celá informace o vakcinaci ke stažení ZDE »