Informace o časopisu

Obsahem časopisu jsou původní práce s tematikou z oblastí teoretické a speciální psychiatrie.

Jsou publikovány práce z oboru psychologie, psychiatrické sexuologie, psychosomatiky a hraničních oborů, psychoterapie aplikované i teoretické, psychofarmakologie klinické i experimentální včetně funkcí receptorových a neurotransmitérových systémů, z historie psychiatrie, zajímavé kazuistiky.

Dále jsou uveřejňovány informace z kongresů, sympozií a konferencí s psychiatrickou tematikou, recenze publikací a článků z oboru.

V časopise jsou publikována oznámení o konání významných mezinárodních i národních kongresů a dalších akcí a oznámení významných životních jubileí.

Do roku 2009 časopis vycházel u ČLS JEP, od roku 2010 časopis vydává nakladatelství Galén.

Úvodní slovo předsedy Psychiatrické společnosti

Vážené kolegyně, kolegové,

Nejtradičnější český neuropsychiatrický časopis vstupuje do své další vývojové etapy, kterých již v jeho historii bylo více. Byl založen a vydáván prof. MUDr. Ladislavem Haškovcem od 15.2.1904 jako Revue v neurologii, psychiatrii, fyzikální a dietetické terapii. Časopis pod vedením svého zakladatele a zároveň vydavatele měnil postupně své názvy. Vycházel nákladem prof. Haškovce až do roku 1934. Po krátkém intermezzu v souvislosti Tožičkovým nakladatelstvím časopis převzalo v roce 1938 vydavatelství Mladá generace lékařů pod názvem Neurologie a psychiatrie Česko-Slovenská. Po roce 1947 se vydavatelem periodika stala Česká lékařská společnost JEP a časopis se byl orgánem Purkyňovy společnosti pro studium duše a nervstva. Od roku 1956 se oddělily psychiatrická a neurologická část a název našeho časopisu byl Československá psychiatrie. Po rozdělení federace se konečně v roce 1995 ustálil název Česká a slovenská psychiatrie a časopis se stal oficiálním tiskovým orgánem České i Slovenské psychiatrické společnosti.

pokračování

Úvodní slovo šéfredaktora časopisu

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři,

je pro mne velkou ctí a potěšením mít možnost napsat několik prvních řádků při příležitosti  prvního vydání České a slovenské psychiatrie za faktického osamostatnění nakladatelské činnosti časopisu. Jak jsem již uvedl v předchozím úvodníku, vydavatelem našeho periodika i nadále zůstává Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně a jsem tomu velmi rád. Se vší upřímností je třeba uvést, že možná právě tento moment se stal nejkomplikovanějším místem vzájemné dohody mezi oběma společnostmi. Při této příležitosti mi dovolte ještě jednou poděkovat všem zúčastněným, jak ze strany Psychiatrické společnosti a nakladatelství Galén, tak ze strany vedení České lékařské společnosti JEP, že jsme, snad díky dobré vůli a vzájemné trpělivosti, od protrahovaných jednání neustoupili a kontinuita našeho periodika tak zůstala zachována.

pokračování

Aktuální zprávy

Výbor PS ČLS JEP vyjadřuje zásadní nesouhlas s odvoláním MUDr. Vladimíra Žižky z funkce ředitele PN Dobřany.

Číst dál...

Dear Presidents and Official Representatives of the EPA Council of NPAs,
On behalf of the EPA President Prof. Gaebel and the Chair of the Council of NPAs Prof. Carrasco, we would like to inform you that EPA endorsed the statement on the crash of the Germanwings airplane that was recently published by the German Association for Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics (DGPPN).

Číst dál...

Ze sdělení Výboru pro posuzování rizik léčiv Evropské agentury pro léčivé přípravky vyplynulo, že velmi oblíbené nebenzodiazepinové anxiolytikum může negativně ovlivnit srdeční rytmus a je nutné respektovat omezení dávkování a podávání straším osobám.

Číst dál...

Výbor psychiatrické společnosti ČSL JEP odmítá výrok prezidenta Miloše Zemana, které podle sdělovacích prostředků* pronesl na besedě v Kralovi cích v pátek 6. března 2015, totiž že „jsme příliš benevolentní k bláznům“.

Číst dál...

Od 1. 6. 2015 plánujeme převést těžiště naší komunikace s členy Psychiatrické společnosti do formy elektronické tj. e-mailové pošty.

Číst dál...

Zlatý partner

Partner

Partner Kuffnerovy ceny

Copyright © 2015 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.