Sekce psychofarmakologická

Předsedkyně 
MUDr. Papežová Simona

Psychiatrická ambulance 
Poliklinika Prosek 
Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9
tel.:+420 266 010 279
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál...

Sekce biologické psychiatrie

Předseda:

MUDr. Bc. Ustohal Libor, Ph.D.

Psychiatrická klinika LF MU a FN
Jihlavská 20
625 00 Brno
tel: 532 232 074
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místopředseda:

prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
PK Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vědecký tajemník:

prof. MUDr. Látalová Klára

Klinika psychiatrie LF UP a FN
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel.: 585 854 613
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce:
2017 - 2021


Volby do výboru Sekce biologické psychiatrie proběhly korespondenčně v termínu  26.5. - 14.6.2017. Celkem hlasovalo 43 členů, tj. 44,29 %, z celkových 103 zapsaných členů sekce v členské evidenci u ČLS JEP. Jeden hlas byl neplatný. Z toho bylo 42 (43,26 %) hlasů platných. Členové mohli volit jednoho až 3 zástupce do výboru sekce z navržených kandidátů.

Do výboru pro období 2017-2021 byli k datu 22. 6. 2017 zvoleni tito kandidáti z 11 navržených (abecedně: prof. MUDr. Hosák Ladislav, Ph.D., prof. MUDr. Látalová Klára, Ph.D. a MUDr. Bc. Ustohal Libor, Ph.D.). Předseda výboru bude zvolen na schůzi nově zvolených členů.


Členové sekce 

ke 3. 5. 2017

celkem 103 členů

Příjmení,Jméno  Obec 
MUDr. Albrecht Jakub Praha 2
MUDr. Andrashko Veronika Klecany
prof. doc. MUDr. Bankovská Motlová Lucie, Ph.D. Praha 3
MUDr. Barboríková Zuzana Praha 8
prim. doc. MUDr. Boleloucký Zdeněk, CSc. Vyškov 1
MUDr. Brock Robert Kolín 2
MUDr. Brousil Radim Praha 86
MUDr. Byss Marius Havlíčkův Brod 1
MUDr. Černá Lubica Praha 8
prof. MUDr. Češková Eva, CSc. Brno 2 -B ohunice
MUDr. Čihák František Havlíčkův Brod 1
MUDr. Čížek Jiří Praha 5
MUDr. Drábek Ivan Opava
MUDr. Drábková Nina Opava 1
MUDr. Drlíková Zdenka Jihlava 1
prof. MUDr. Fišar Zdeněk, Ph.D. Praha 2
MUDr. Florianová Eliška Plzeň 26
MUDr. Foltýnová Marie Ostrava l
MUDr. Füzék Zdeněk Brandýs nad L.-St.Bol.
MUDr. Hanušková Vlasta Opava 1
MUDr. Hnídek David Česká Lípa 1
MUDr. Holub Martin Praha 6
MUDr. Horčičko Jan Havlíčkův Brod 1
prof. MUDr. Hosák Ladislav, Ph.D. Hradec Králové
prof. MUDr. Höschl Cyril, DrSc. F.R.C. Psych. Klecany
MUDr. Hronek Jaroslav Plzeň
MUDr. Hubeňák Jan Hradec Králové
doc. MUDr. Jirák Roman, CSc. Praha 2
MUDr. Kamarádová Dana, Ph.D. Olomouc 9
prof. MUDr. Kašpárek Tomáš, Ph.D. Brno 25
MUDr. Kitzlerová Eva, Ph.D. Praha 2
doc. MUDr. Klenerová Věra, DrSc. Praha 28
MUDr. Kobeda Bronislav Praha 81
MUDr. Köhler Richard Hradec Králové
MUDr. Kopeček Miloslav Brandýsek
Ing. Krištofíková Zdenka, Ph.D. Klecany
MUDr. Kučera Vladimír Hradec Králové
PhDr. Kučerová Hana, Ph.D. Brno 25
MUDr. Kučerová Helena Hranice 1
MUDr. Kuprová Miloslava Poděbrady
MUDr. Kutina Jiří Praha 9
MUDr. Lambertová Alena Praha 2
MUDr. Lattová Zuzana Praha 8
MUDr. Malá Jana Hlinsko v Čechách 1
MUDr. Málková Michaela Pardubice 2
MUDr. Mansour-Musová Hind Praha 5
MUDr. Marholdová Kamila Kutná Hora 1
MUDr. Markovič Oto Hostivice
MUDr. Maršálek Michal, CSc. Praha 8
MUDr. Matějka Martin Praha 8
MUDr. Matějková Jana Praha 4
MUDr. Michlová Jitka Zlín 5
MUDr. Mílek Petr Lázně Bělohrad
MUDr. Niederlová Věra Praha 4
MUDr. Nováková Khollová Miroslava Praha 8
MUDr. Novotná Michaela Praha 2
MUDr. Novotná Pavla Litomyšl
MUDr. Novotný Miroslav Jeseník
MUDr. Papežová Simona Praha 9
MUDr. Mgr. Pérez Marek, Ph.D. Havířov 1
doc. MUDr. Plevová Jarmila, CSc. Bílá Voda u Javorníka
MUDr. Podlipný Jiří Plzeň
MUDr. Pospíšilová Hana Praha 5 - Motol
prof. MUDr. Praško Ján Pavlov, CSc. Olomouc
MUDr. Puškárová Viera Havlíčkův Brod 1
MUDr. Půtová Lenka Žamberk
MUDr. Risler Michal Praha 2
MUDr. Ruferová Věra Hradec Králové
RNDr. Řípová Daniela, CSc. Klecany
MUDr. Sedláček Svatopluk Opava 1
prim. RNDr. MUDr. Sikora Jan, CSc. Praha 8
MUDr. Skopová Jaroslava Praha 5
MUDr. Staňková Soňa Opava 1
MUDr. Staňková Zdeňka Ústí nad Labem 1
MUDr. Staňová Tamara Praha 9
MUDr. Stárková Libuše Olomouc 2
MUDr. Stegerová Martina Kosmonosy
MUDr. Stibral Karel Praha 515
MUDr. Svobodová Jitka, Ph.D. Ostrava - Poruba
MUDr. Šárek Milan Praha 2
MUDr. Šefrnová Vladimíra Praha 6
doc. RNDr. Šerý Omar, Ph.D. Brno
Mgr. Šnorek Václav České Budějovice
RNDr. Tejkalová Hana, Ph.D. Klecany
MUDr. Tkáč Juraj Jihlava 1
MUDr. Tošnerová Tamara Praha 1
prim. MUDr. Tuček Jan, Ph.D. České Budějovice
prim. MUDr. Tůma Ivan, CSc. Hradec Králové
MUDr. Uhlíková Petra Praha 2
MUDr. Bc. Ustohal Libor, Ph.D. Brno
MUDr. Válek Leoš Turnov 1
prim. MUDr. Venclíková Simona, Ph.D. Brno
MUDr. Vevera Jan, Ph.D. Praha 2
MUDr. Vilč Milan Opava 1
doc. MUDr. Vinař Oldřich, Ph.D. Praha 82
MUDr. Vrzalová Michaela Brno 25
MUDr. Záhorková Eva Beroun
MUDr. Zbytovský Jan Hradec Králové 7
prim. MUDr. Zrzavecká Irena Praha 2
MUDr. Zvěřová Martina, Ph.D. Praha 2
MUDr. Žebrakovský Pavel Příbram 5
prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. Olomouc
MUDr. Müllerová Aneta
Plzeň

V ČR v současné době existují dvě odborné pracovní skupiny, které se zabývají biologickou psychiatrií. Jsou to Společnost pro biologickou psychiatrii (SBP) a Sekce biologické psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP (Sekce BP). Sekce BP zahrnuje členy PS ČLS JEP se zájmem o biologickou psychiatrii. SBP má širší záběr, jejími členy jsou rovněž lékaři nepsychiatři, přírodovědci a psychologové, kteří nejsou členy PS ČLS JEP. Stav biologické psychiatrie v ČR:


Společnost pro biologickou psychiatrii má adresu http://psych.lf1.cuni.cz/sbp/.
Sekce BP má svůj odkaz na webové adrese PS ČLS JEP http://www.psychiatrie.cz/.
SBP a Sekce BP mají aktuálně částečně společný výbor (respektive všichni současní členové výboru Sekce BP jsou zároveň členy výboru SBP), členské základny jsou shodné jen částečně.


Existence Sekce BP je odůvodněna takto: Biologičtí psychiatři jsou samozřejmě rovněž psychiatři a tudíž členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Mají zájem s ostatními užšími specializacemi v rámci oboru psychiatrie spolupracovat, nikoliv se od nich separovat.
Existence SBP je odůvodněna takto: Pouze samostatná SBP (nikoliv Sekce BP jako součást PS ČLS JEP) může být členem Světové federace společností pro biologickou psychiatrii (WFSBP). WFSBP je hlavní světovou organizací, která sdružuje zájemce o biologickou psychiatrii. Její adresa je http://www.wfsbp.org/ WFSBP pracuje velmi dobře, vydává vlastní časopis The World Journal of Biological Psychiatry (IF 3,58). SBP byla ze strany WFSBP pověřena místní organizací 10. světového kongresu biologické psychiatrie v Praze v roce 2011. Tohoto by Sekce BP principiálně jakožto nečlen WFSBP nemohla nikdy dosáhnout.

 

Pravidelné aktivity Sekce biologické psychiatrie PS ČLS JEP (Sekce BP):
Sympozium na Sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP
Sympozium na Vědecké schůzi Psychiatrické společnosti ČLS JEP v Praze 

 

Pravidelné aktivity Společnosti pro biologickou psychiatrii (SBP):
Sympozium na Česko – Slovenské psychofarmakologické konferenci v Lázních Jeseník 

 

Jednorázová akce Společnosti pro biologickou psychiatrii (SBP) spolu s WFSBP:
10. světový kongres biologické psychiatrie v Praze v roce 2011
http://www.wfsbp-congress.org/

 

Pravidelné společné aktivity Sekce BP a SBP:
Celostátní konference biologické psychiatrie v lázních Luhačovice
Sympozium biologické psychiatrie v Jihlavě 

Sekce psychosomatická

Předseda:
MUDr. Vladislav Chvála
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mob. 737 138 846
Středisko komplexní terapie psychosom. poruch
Jáchymovská 385
460 10 Liberec 10

Číst dál...

Sekce gerontopsychiatrická

Předseda:
Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. 224 965 328, mob. 607 935 508
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 11, 128 21 Praha 2

Číst dál...

Sekce psychologická

Předseda:
PhDr. Petr Goldmann, CSc., vedoucí psycholog
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Psychiatrická léčebna
Ústavní 91, 181 00 Praha 8

Číst dál...

Sekce pro hypnózu

Předseda:
PhDr. Marie Pečená
Ordinace klin.psychologie
Tererova 1355
149 00 Praha 4 Opatov
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vědecký sekretář:
Mgr. et Mgr. Veronika Víchová
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Členové výboru:
Mgr. Šárka Bezvodová (Praha, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

PhDr. Gazdová Lenka (Kroměříž, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

Prof. MUDr. Mgr. Jaroslav Kašparů, PhD. (Pelhřimov, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

MUDr. Matuška František (Praha 10, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

PhDr. Unger David (Rataje u Kroměříže, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )


Čestný předseda prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. (Kroměříž, E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Funkční období výboru: 2017 – 2021


 

Volby do výboru Sekce pro hypnózu proběhly elektronicky v termínu 1.5.- 21.5.2017. Celkem hlasovalo 19 členů, tj. 59,4% z celkových 32 ověřených členů sekce.

Do výboru pro období 06/2017 – 06/2021 bylo k datu 21.5. 2017 zvoleno 7 kandidátů z 12 navržených kandidátů (abecedně: Mgr. Bezvodová Šárka, PhDr. Gazdová Lenka, doc. MUDr. ThDr. Mgr. Kašparů Jaroslav Maxmilián, Ph.D., MUDr. Matuška František, PhDr. Pečená Marie, PhDr. Unger David, Mgr. Víchová Veronika).  Předseda výboru bude zvolen na schůzi nově zvolených členů.

 


Členové sekce  k 10.4.2017

celkem 32 členů

Příjmení,Jméno  Obec 
Mgr. Bezvodová Šárka Praha 4
PhDr. Gawlik Karel Praha 106
PhDr. Gazdová Lenka Kroměříž
PhDr. Hinková Olga Jihlava 1
Mgr. Hrouzková Alexandra Praha 6
Mgr. Chmelařová Dana Plzeň 26
PhDr. Mgr. Karlický Michal Český Těšín 1
doc. MUDr. ThDr. Mgr. Kašparů Jaroslav Maxmilián, Ph.D. Rynárec
MUDr. Klanica Vladimír Ostrava 28
MUDr. Klírová Monika, Ph.D. Praha 514
PhDr. Koláčková Barbara Kroměříž 1
MUDr. Kosová Fabienne Praha 101
MUDr. Kostrouch Václav Plzeň 1
Mgr. Král Pavel Praha 101
prof. PhDr. Kratochvíl Stanislav, CSc. Kroměříž
MUDr. Krejčů Lukáš České Budějovice 4
PhDr. Křížová Ivana Praha 82
MUDr. Matuška František Praha 101
MUDr. Minařík Jakub Praha 7
MUDr. Novotná Lenka Zruč nad Sázavou 1
Mgr. Panenková Erika Libušín
PhDr. Pávková Eva Praha 7
PhDr. Pečená Marie Praha 415
MUDr. Stožický Petr Hustopeče
PhDr. Strobachová Ingrid, Ph.D. Praha 515
MUDr. Suchomel Přemysl Havlíčkův Brod
prof. PhDr. Svoboda Mojmír, CSc. Brno 2
PhDr. Unger David Rataje u Kroměříže
PhDr. Vavrečková Salihová Hikmet Sedlec
Mgr. Víchová Veronika Praha 3
MUDr. Vlačihová Jitka Zuzana Praha 6
PhDr. Vyhnálek Miroslav, CSc. Praha 614


Kurzy hypnózy a další aktivity sekce

Sekce organizuje od roku 1970 každoročně týdenní kurzy hypnózy pro lékaře a klinické (příp. poradenské) psychology v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Obvykle probíhají dva roky po sobě kurzy úvodní a v dalším roce následuje pro jejich absolventy kurz pokračovací.

V posledních letech proběhly tyto kurzy:

26. úvodní kurz ve dnech 17.-21.9. 2007 s 67 účastníky
27. úvodní kurz ve dnech 6.-10. 10. 2008 s 59 účastníky
13. pokračovací kurz ve dnech 5.-9. 10. 2009 s 54 účastníky
28. úvodní kurz ve dnech 4.-8. 20 2010 s 69 účastníky a
29. úvodní kurz ve dnech 3.-7. 10. 2011 s 54 účastníky
14. pokračovací kurz ve dnech 1.-5. 10. 2012 se 20 účastníky
30. úvodní kurz ve dnech 30.9.- 4. 10. 2013 s 59 účastníky
31. úvodní kurz od 29. září do 3. října 2014 se 40 účastníky.
15. pokračovací kurz 5.-9. října 2015 se 34 účastníky.

32. úvodní kurz 3.- 7. října 2016 s 50 účastníky

 

V roce 2017 je plánován další úvodní kurz ve dnech 9.-13. října 2017. Vedení kurzu převzala od prof. Kratochvíla PhDr. Lenka Gazdová z Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Zájemci se mohou předběžně hlásit na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Podrobné informace s formulářem závazné přihlášky jim budou zaslány v květnu.


Sekce uspořádala také supervizní soustředění, které se konalo na závěr Česko-slovenské psychoterapeutické konference v Luhačovicích 5.-6. 11. 2011.

Sekce zajišťovala program odpoledních schůzí Psychiatrické společnosti ve dnech 2. února 2011 a 15. května 2013, připravila program pro schůzi 3. června 2015.

Na práci sekce navazuje monografie S. Kratochvíla „Klinická hypnóza", která vyšla v roce 2009 v nakladatelství Grada ve 3. aktualizovaném vydání. (1. vydání z roku 1990 získalo cenu předsednictva České lékařské společnosti.) V témže nakladatelství vyšla v roce 2011 výzkumně zaměřená monografie „Experimentální hypnóza" od téhož autora.

V roce 2013 byla v rámci Sekce pro hypnózu založena pod vedením Mgr. Veroniky Víchové a Mgr. Šárky Bezvodové Pracovní skupina pro autogenní trénink, která zajišťuje kurzy, výzkum a supervizi pro autogenní trénink. V roce 2014 se podařilo uspořádat 3 dvoudenní kurzy základního stupně AT v Praze, dva na Masarykově Univerzitě v Brně a jeden v Berouně, dále kurz AT pro pokročilé v Praze a pro projekt Tera na Univerzitě Olomouc. Proběhl i kurz vyššího stupně AT. Dne 20. června 2014 se konala v Praze Československá konference s názvem „Autogenní trénink - cesta relaxace a imaginace." Více informací na www.autogennitrenink.cz

Hypnoterapie

Nejedná se o specializaci, ale o dílčí metodu v rámci psychoterapie. Zásady jsou zpracovány v úvodníku Kratochvíl,S.: Hypnóza v psychiatrii. Čes. a slov. Psychiatrie 2001, 97, 107-108 a v článku Kratochvíl,S.: Hypnoterapie. Čes. a slov. Psychiatrie 2003, 99, Suppl.2, 46-51.
Informace o absolventech kurzů hypnózy, kteří mohou v rámci své ambulantní psychoterapeutické praxe nabídnout hypnoterapii, zajišťuje PhDr. Pavel Humpolíček na webu: http://www.hypnoterapeute.hump.cz

Sekce dětské a dorostové psychiatrie

Předseda:
MUDr. Petra Uhlíková

Psychiatrická klinika 1. LF UK


Ke Karlovu 11
128 08 Praha 2
Tel: 224 965 420
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál...

Sekce pro poruchy příjmu potravy

Předsedkyně:
Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Psychiatrická klinika 1. LF UK
Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2

Číst dál...

Sekce pro soudní psychiatrii

Předseda:
Doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Psychiatrická klinika 1. LF UK
Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2

Místopředseda:
PhDr. PeadDr. Pavel Harsa, Ph.D., MBA
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Psychiatrická klinika 1. LF UK
Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2

Člen:
MUDr. Dana Kertészová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Psychiatrická ambulance
5.května 14, 140 00 Praha 4


Volby do výboru Sekce pro soudní psychiatrii proběhly korespondenčně v termínu 24.3. 2017 – 14. 4. 2017. Celkem hlasovalo 26 členů, tj. 96,3% z celkových 27 ověřených členů sekce.

Do výboru pro období 05/2017 – 05/2021 byli k datu 14. 4. 2017 zvoleni 3 kandidáti z 6 navržených kandidátů (abecedně -  PhDr. PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D., MBA; MUDr. Dana Kertészová; Doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.).  Předseda výboru bude zvolen na schůzi nově zvolených členů.


Členové sekce 

k 13.3.2017

celkem 27 členů

Příjmení,Jméno  Obec 
doc. MUDr. Anders Martin, Ph.D. Praha 2
prim. MUDr. Brichcín Slavoj Praha 8
MUDr. Čihák František Havlíčkův Brod 1
PhDr. Harsa Pavel, Ph.D. Praha 28
MUDr. Herman Erik, Ph.D. Praha 6
MUDr. Hessler Michal Horoměřice
MUDr. Holanová Marta Brno 15
prof. MUDr. Hosák Ladislav, Ph.D. Hradec Králové
doc. MUDr. Hynek Karel, CSc. Praha 2
MUDr. Janatka Jiří Praha 6
MUDr. Kertészová Dana Praha 415
Mgr. Mgr. Kolařík Zdeněk Hranice 1
MUDr. Konečný Pavel Zlín 1
MUDr. Krekule Petr, CSc. Praha 6
prim. MUDr. Možný Petr Kroměříž
MUDr. Navrátil Petr Praha 6
MUDr. Novotný Jaroslav Jeseník 3
doc. MUDr. Pavlovský Pavel, CSc. Praha 2
doc. PhDr. Ptáček Radek, Ph.D. Praha 28
MUDr. Sedláček Svatopluk Opava 1
MUDr. Staňková Soňa Opava 1
prim. MUDr. Švarc Jiří, Ph.D. Praha 8
MUDr. Tauš Lumír, CSc. Liberec 14
MUDr. PhDr. Vaněk David Slaný 1
MUDr. Zdrůbek Luboš Praha 2
MUDr. Zvěřová Martina, Ph.D. Praha 2
MUDr. Žukov Ilja Praha 2

Sekce mladých psychiatrů

Předseda:
MUDr. Pavel Trančík
Psychiatrická nemocnice

Ústavní 91, 180 00 Praha 8
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místopředseda:
MUDr. Tadeáš Mareš
Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN

Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Člen:

MUDr. Lenka Trdlová
Psychiatrická nemocnice

Ústavní 91, 180 00 Praha 8


NOVINKY

Informace o specializační zkoušce (atestaci) v oboru Psychiatrie pro rok 2018

 

Termíny

 • 4.6.-8.6.2018

Přihlášku zaslat do: 4.3.2018

Postup při vyplnění přihlášky zde: https://www.lf3.cuni.cz/3LF-178.html

Adresa:

Děkanát - Oddělení specializačního vzdělávání, 3. LFUK, Ruská 87, 100 00 Praha 10

Referent: Ing. Tomáš Plíšek

Kontakty: e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; tel: +420 267102437, +420 773758169

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">

 • 5.11.- 9.11.2018

Přihlášku zaslat do: 5.8.2018

Postup při vyplnění přihlášky zde: https://www.lf3.cuni.cz/3LF-178.html

Adresa:

Děkanát - Oddělení specializačního vzdělávání, 3. LFUK, Ruská 87, 100 00 Praha 10

Referentka: Bc. Markéta Škrabalová

Kontakty: e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; tel: 267 102 197,

Místo konání specializační zkoušky, praktické části i teoretické části:

 • NUDZ, Topolová 748, 250 67 Klecany

Kontaktní osoby na psychiatrické klinice NUDZ:

Hana Jarošová

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 1. : 283088409

Olga Švecová

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 1. : 283088419

Poznámka: praktická i teoretická část se koná ve výše uvedených termínech, přesné pokyny obdrží atestující v pozvánce

 

Obecné informace

 • Potvrzení o absolvování povinných kurzů: dle příslušného vzdělávacího programu (všeobecné kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, resp. Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy) u všech VP, psychoterapeutický výcvik (200 hod.) nebo kurz psychoterapie garantovaný ČPS (140 hod.), 28-30 hod./rok dalších vzdělávacích akcí. Pro VP 2005 se požaduje účast  na vzdělávacích akcích (nejméně 28 dní ročně), z toho je povinný specializační kurz v 1. až 4.roce a v posledním roce povinné absolvování specializačního kurzu zakončeného písemným testem.
 • Povinné kurzy jsou předpokladem přístupu k atestační zkoušce a jsou součástí přihlášky k atestační zkoušce, atestant k přihlášce k atestační zkoušce přikládá kopie indexu se záznamem o absolvované praxi, kopie logbooku s výkony a kopie všech povinných vzdělávacích akcí, které mu ukládá příslušný vzdělávací program. Veškeré kopie jsou prosté neověřené.
 • K datu podání přihlášky atestant nemusí mít splněnu náplň VP, přihlášku je důležité doložit v termínu, ale nemusí být kompletní, atestant má ještě další dva měsíce na doplňování. Veškeré podmínky VP však musí splnit nejpozději 30 dnů před atestační zkouškou.

Test

datum a čas: 9.3.2018, 11:00 a 5.10.2018, 11:00

místo: Praha 8, Ústavní 91, Psychiatrická nemocnice, katedra psychiatrie - pavilon 27, první patro

cena: 300 Kč

přihláška k testu:  Andrea Malá, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 261 092 442

Požadavky ke zkoušce

 • Psychoterapeutická kasuistika vypracovaná dle instrukcí školitele.

Termín a místo odevzdání: 6 týdnů před zkouškou, Oddělení specializačního vzdělávání 3LFUK

 • Atestační práce

Instrukce, jak má atestační práce vypadat, najdete zde:

https://www.lf3.cuni.cz/3LF-285.html

Termín a místo odevzdání: 6 týdnů před zkouškou, Oddělení specializačního vzdělávání 3LFUK

 • Obhajoba atestační práce: formou diskuse během teoretické části zkoušky (bez powerpointové prezentace)
 • Otázky ke zkoušce a doporučenou literaturu najdete zde:

https://www.lf3.cuni.cz/3LF-284.html

 

OTÁZKY K ATESTACI Z PSYCHIATRIE A ODBORNÁ LITERATURA - ODKAZ

 


Volby do Výboru Sekce mladých psychiatrů proběhly elektronicky v termínu 1. 4. 2017 – 17. 4. 2017. Celkem hlasovalo 15 členů, tj. 45,5% z celkových 33 ověřených členů sekce.

Do výboru pro období 05/2017 – 05/2021 byli k datu 17. 4. 2017 zvoleni 3 kandidáti z 8 navržených kandidátů (abecedně - MUDr. Mareš Tadeáš, MUDr. Trančík Pavek, MUDr. Trdlová Lenka). Čtyři navržení se kandidatury vzdali. Předseda výboru bude zvolen na mimořádné schůzi dne 10.5.2017, která se bude konat na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze.


Členové sekce k 13.3.2017

celkem 33 členů

Příjmení,Jméno  Obec 
MUDr. Albrecht Jakub Praha 2
MUDr. Bartoníčková Šárka Praha 8
MUDr. Čapková Jana Praha 8
MUDr. Čechová Alexandra Praha 8
MUDr. Čerešňáková Silvie Klecany
MUDr. Černá Lubica Praha 8
MUDr. Dlubalová Anna Praha 2
MUDr. Fenclová Eliška Praha 2
MUDr. Hajčmanová Eva Opava 1
MUDr. Hejzlar Martin Klecany
MUDr. Jandečková Kateřina Praha 8
MUDr. Jaššová Katarína Praha 2
MUDr. Kmoch Vladimír Praha 28
MUDr. Köhler Richard Hradec Králové
MUDr. Kubánková Markéta Horní Beřkovice
MUDr. Kusá Karolína Praha 2
MUDr. Mareš Tadeáš Praha 2
MUDr. Matějka Martin Praha 8
MUDr. Mixová Kristýna Praha 8
MUDr. Molčanová Katarína Praha 8
MUDr. Müllerová Sandra Praha 5 - Motol
MUDr. Nawka Alexander Praha 86
MUDr. Nosková Petra Jihlava 1
MUDr. Pitoráková Marie Praha 86
MUDr. Richtar Pavel Horní Beřkovice
MUDr. Sedláčková Zuzana Jihlava 1
MUDr. Schwarzová Jana Ostrava - Poruba
MUDr. Šmídová Petra Choceň 1
MUDr. Trančík Pavel Praha 8
MUDr. Trdlová Lenka Praha 8
MUDr. Valášková Alice Louny 1
MUDr. Vojta Michal Praha 8
MUDr. Všetička Jan Brno 25

Sekce Psychiatrické sexuologie

Předsedkyně:
MUDr. Petra Sejbalová
Sexuologické oddělení FN
Vinařská 6
628 00 Brno 28

tel. 543 184 347
fax: 543 184 342
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál...

Sekce sociální psychiatrie

Předseda:
MUDr. Ondřej Pěč, PhD.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. 272 940 880, mob. 603 429 321
ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika

 
 

Číst dál...

Sekce pro alkohol a jiné toxikomanie

Předseda:
Prim. MUDr. Libor Chvíla, CSc.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 553 695 111
PL Opava
Olomoucká 88, 746 33 Opava

Číst dál...

Sekce psychoterapeutická

Předseda:
Prim. MUDr. Juraj Rektor
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel: 736750309; 581204439
Psychosociální centrum
Nám. Přerovského povstání 1, 750 02 Přerov


Číst dál...

Sekce ambulantní péče

Předseda:
MUDr. Erik Herman, PhD.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. 233 336 271, fax: 224 310 268
Kolejní 5
160 00 Praha 6

Číst dál...

Sekce lůžkové psychiatrie

Předseda:
prim. MUDr. Jan Tuček
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 387 878 700
Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice


SEKCE PRO LŮŽKOVOU PSYCHIATRII

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
volby do výboru Sekce pro lůžkovou psychiatrii proběhly elektronicky v termínu 1. 11. 2017 – 1. 12. 2017. Celkem hlasovalo 9 členů, tj. 42,8% z celkových 21 zapsaných členů sekce v členské evidenci ČLS JEP.

Do výboru pro období 01/2018 – 12/2022 byli k datu 6.12. 2017 zvoleni 3 kandidáti ze 4 navržených kandidátů (abecedně - prim. MUDr. Petr Šilhán, prim. MUDr. Jan Tuček, MUDr. Bc. Libor Ustohal). Předseda výboru bude zvolen na schůzi výboru sekce.

prim. MUDr. Petr Možný
předseda volební komise


Členové sekce 

k 25.9.2017

celkem 22 členů

V tuto chvíli je v sekci registrovaných 22 členů:
 

Příjmení,Jméno  Obec 
MUDr. Andrashko Veronika Praha 3
MUDr. Balvínová Jana Střížovice u Plzně
MUDr. Bartoníčková Šárka Mratín
MUDr. Mgr. Besta David Opava 1
MUDr. Černá Lubica Poděbrady
prim. MUDr. Drábková Nina Opava 1
prim. MUDr. Hons Jaromír, Ph.D. Liberec
MUDr. Hýža Martin Stěbořice
MUDr. Kasal Matěj Praha 5
prof. MUDr. Kašpárek Tomáš, Ph.D. Brno 13
MUDr. Kudibalová Klára Dobřany
MUDr. Macák Libor Tábor 2
MUDr. Molčanová Katarína Praha 8
prim. MUDr. Možný Petr Kroměříž
MUDr. Müllerová Aneta Plzeň 23
MUDr. Papežová Simona Praha 9
MUDr. Schwarzová Jana Opava
MUDr. Šilhán Petr Ostrava 22
Mgr. Šnorek Václav České Budějovice 7
prim. MUDr. Tuček Jan, Ph.D. České Budějovice 1
MUDr. Bc. Ustohal Libor, Ph.D. Třebíč
MUDr. Valášková Alice Praha 517

Vážené kolegyně, kolegové,

za krátkou dobu existence prokázala sekce lůžkové psychiatrie své opodstatnění. Daří se nám pracovat na kultivaci DRG systému, na systému úhrad za péči v lůžkových zařízeních. Připomínkovali jsme různé vyhlášky týkající se personálního a přístrojového vybavení lůžkových oddělení, spolupracujeme na koncepci reformy psychiatrie

Práce sekce není zaměřena jen na činnost všeobecných nemocnic, ale i na psychiatrické nemocnice (léčebny). Abychom mohli dále pracovat, je nutné mít podporu ostatních členů vyjádřenou dostatečnou členskou základnu.

Proto bych chtěl požádat všechny členy společnosti, kterým není lhostejný osud lůžkové péče, aby se přihlásili do sekce lůžkové psychiatrie, nejlépe na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo cestou Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

MUDr. Jan Tuček, Ph.D.
předseda sekce lůžkové psychiatrie

Aktuální zprávy

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustil dne 29.1. 2018 Doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc., dlouholetý předseda sekce psychofarmakologické.

Parte

Čest jeho památce!

Partner společnosti

Copyright © 2018 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.